Sign in to find skate rinks close to you.
  Name Games City State Zip ▲
Rosterz_logo_s Ice Rink Chizhevskogo, 12 0 Kaluga Kaluga Oblast
Rosterz_logo_s Ice Rink Chochur-Muran 0 Yakutsk Sakha Republic
Rosterz_logo_s Ice Rink Dinamo 0 Saint Petersburg Saint Petersburg
Rosterz_logo_s Ice Rink Dolina Uyta 0 Murmansk Murmansk Oblast
Rosterz_logo_s Ice Rink Dom Pravitelstva 0 Cheboksary Chuvash Republic
Rosterz_logo_s Ice Rink Fobos 0 Velikiy Novgorod Novgorod Oblast
Rosterz_logo_s Ice Rink Gorka 0 Petrosavodsk Republic of Karelia
Rosterz_logo_s Ice Rink Gorodskoi Park 0 Kaluga Kaluga Oblast
Rosterz_logo_s Ice Rink Igora 0 Saint Petersburg Saint Petersburg
Rosterz_logo_s Ice Rink Junosty Skver 0 Samara Samara Oblast