Sign in to find skate rinks close to you.
  Name Games City State Zip ▲
Rosterz_logo_s School № 81 Ice Rink 0 Izhevsk Udmurt Republic  426075
Rosterz_logo_s Eislaufzentrum Ittertal 0 Solingen North Rhine-Westphalia  42719
Rosterz_logo_s Ice Rink Trud stadium, Lakreevskiy Les Park 0 Cheboksary Chuvash Republic  428000
Rosterz_logo_s School № 50 Ice Rink 0 Cheboksary Chuvash Republic  428023
Rosterz_logo_s Sokol Ice Palace 0 Cheboksary Chuvash Republic  429951 
Rosterz_logo_s The Community Ice Rink at Sevastopolskaya, 46a 0 Samara Samara Oblast  443034
Rosterz_logo_s Ice Rink Pobedy Park 0 Samara Samara Oblast  443117
Rosterz_logo_s Eishalle Hennef 0 Hennef North Rhine-Westphalia  53773
Rosterz_logo_s Ice Rink Brigantina 0 Dzerzhinsk Nizhny Novgorod Oblast  606007
Rosterz_logo_s Souz Sport Complex 0 Kirov Kirov Oblast  610006